Tedarik Zinciri Danışmanlığı

Supply Chain Consulting - Excel Axis Consulting

Tedarik Zinciri Danışmanlığı nedir?

Tedarik zinciri danışmanlığı, bir kuruluşun tedarik zincirinin performansını, verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için uzmanlık, yöntemler ve araçlar sağlayan bir hizmettir. Tedarik zinciri danışmanları, müşterilerinin tedarik zinciri stratejilerini, süreçlerini, organizasyonlarını, teknolojilerini ve risk yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olurlar.

Tedarik zinciri danışmanlığının faydaları nelerdir?

Tedarik zinciri danışmanlığı, bir kuruluşun tedarik zinciri maliyetlerini düşürmesine, gelirlerini artırmasına, müşteri memnuniyetini yükseltmesine, operasyonel esnekliği sağlamasına ve sürdürülebilirliği geliştirmesine katkıda bulunabilir. Tedarik zinciri danışmanlığı, aşağıdaki alanlarda değer yaratabilir:
 • Tedarik zinciri stratejisi: Tedarik zinciri vizyonunu, hedeflerini, kapsamını ve yönlendirici ilkelerini belirlemek ve uygulamak için bir yol haritası oluşturmak.
 • Tedarik zinciri tasarımı: Tedarik zincirinin fiziksel yapısını, iş modellerini, ürün akışlarını, depolama ve dağıtım ağlarını, kapasite ve envanter planlamasını optimize etmek.
 • Tedarik zinciri planlama: Talep tahmini, tedarik planlaması, sipariş yönetimi, üretim planlaması ve stok yönetimi gibi tedarik zinciri fonksiyonlarını entegre etmek ve uyumlu hale getirmek.
 • Tedarik zinciri uygulama: Tedarik zinciri süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için en iyi uygulamaları, performans göstergelerini, sürekli iyileştirme yöntemlerini ve değişim yönetimi tekniklerini kullanmak.
 • Tedarik zinciri teknolojisi: Tedarik zinciri faaliyetlerini desteklemek için uygun yazılım ve donanım çözümlerini seçmek, uyarlamak, entegre etmek ve kullanmak.
 • Tedarik zinciri risk yönetimi: Tedarik zincirinin karşılaşabileceği iç ve dış tehditleri tanımlamak, analiz etmek, değerlendirmek ve azaltmak için stratejiler ve eylem planları geliştirmek.

Tedarik zinciri danışmanlığı nasıl yapılır?

Tedarik zinciri danışmanlığı genellikle aşağıdaki adımları içerir:
 • Durum analizi: Müşterinin mevcut tedarik zinciri durumunu anlamak için veri toplama, gözlem, görüşme ve anket gibi yöntemler kullanmak.
 • Fırsat tanımlama: Müşterinin tedarik zinciri performansını iyileştirmek için potansiyel faydaları, maliyetleri, riskleri ve zorlukları belirlemek.
 • Çözüm tasarlama: Müşterinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun tedarik zinciri çözümleri geliştirmek için alternatif senaryolar oluşturmak ve değerlendirmek.
 • Çözüm uygulama: Müşterinin tedarik zinciri çözümlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak için proje yönetimi, eğitim, test etme ve izleme gibi faaliyetleri yürütmek.
 • Çözüm değerlendirme: Müşterinin tedarik zinciri çözümlerinin sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek için performans göstergeleri, karşılaştırma analizi ve geri bildirim toplama gibi araçlar kullanmak.
Haberler »

Beşyol Mh. Karadeniz Sk. No:5/7-1 Küçükçekmece / İstanbul

0212 624 1935

[email protected]