Operasyonel Mükemmellik Sistemleri Danışmanlığı

Operational Excellence | KORN CONSULT GROUPOperasyonel Mükemmelliği, işletmelerin sürdürülebilir başarılar elde etmeleri için iş gücü, süreç ve teknoloji kaynaklarını verimli bir şekilde nasıl kullandıklarını gösteren, liderlik kültürünü her seviyede teşvik eden, karar alma süreçlerini iyileştiren bütünsel bir yönetim sistemidir.

İşletmelerde "iyileştirme" kavramı sıkça duyulur ancak bu kavramın anlamı kişiden kişiye değişebilir. Bizler de bu kavramı kendi iş alanlarımıza göre tanımlarız. Bu yüzden bir işletmede "iyileştirme" denildiğinde üretim maliyetlerinin azaltılması, stokların minimize edilmesi, personel devir oranının düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi gibi çeşitli hedefler akla gelebilir.

Her süreç için belirlenen hedeflere ulaşmak operasyonel performansı artırabilir. Fakat bu yönetim tarzı, tüm süreçlerin birbiriyle olan ilişkisini gözden kaçırabilir. Süreçleri sadece ana sonuçlarına göre değil, aynı zamanda birbirleriyle olan etkileşimlerine göre de yönetebilmek için görsel yönetim, liderlik, etkili iletişim gibi farklı becerilere ihtiyaç vardır.

Yalın Üretim Sistemleri, işletmelerin hedefledikleri verimlilik seviyesine en kısa ve en kolay yoldan ulaşmalarını sağlar. Bu doğrultuda, üretim sürecine katma değer katmayan tüm faaliyetler israf avcılığı ile tespit edilir ve azaltılır veya ortadan kaldırılır. Süreç akışları en sade şekilde görselleştirilir, böylece çalışanlar tarafından rahatça takip edilebilir hale gelir. İdeal olarak, bir kişi akışa bakarak sürecin nasıl işlediğini hemen anlar ve sürecin bir parçası olmayı öğrenir. Sürekli akışın izlenebilirliği arttığında, akışta olası sorun yaratacak durumlar da kolayca fark edilir.  Bu seviyede ve ötesine ilerlemek için, Operasyonel Mükemmellik yolculuğunda işletmeler, kendi özel yapılarına uygun bir yol haritasına ihtiyaç duyar. Hedefe ulaşmak için atılan adımlar belirgin bir şekilde tanımlanmalı, ölçülmeli ve tüm çalışanlar tarafından bilinmelidir.
 1. Standartlaşmanın sağlanması (İş akışının görsel hale gelmesi): İlgili tüm departmanların en az 1’er temsilcisi ile yapılacak saha toplantıları bu aşamanın en önemli kısmını oluşturur. Toplantılar vardiyalık yada günlük çıktılar üzerinden gerçekleştirilir. Bu aşamada ulaşılması beklenen durum iş akışının görsel hale ulaşması olacaktır;
  • Yerine Kalite (BIQ) toplantıları
  • Görsel Yönetim Standardı,
  • İnsan Gelişimi,
  • Otonom Bakım,
  • 5S,
  • İş Güvenliği,
  • Problem Çözme Teknikleri
 1. Sistematik Yaklaşım (Kesintilerin görülebilir olması): Seviyenin tamamlandığından emin olunduktan sonra – ki bunun için süreç denetlemeleri yapılır- 2. Seviyeye geçiş yapılır. Bu aşamada saha çalışanlarının problem çözme, liderlik becerileri geliştirilerek otonom yönetim temelleri oluşturulur. Ulaşılması hedeflenen durum süreçlerdeki kesintilerin ve sapmaların hızlıca farkedilebilir hale gelmesi olacaktır.
  • Profesyonel Bakım
  • Standart İş
  • Yalın Liderlik
  • BIQ Yayılımı
  • Pareto – PDCA (PUKÖ) Uygulamaları
 1. Sürekli İyileştirme: Saha çalışanlarının yetkinliklerinin yeterli seviyeye gelmesi ile artık mevcut durum kabiliyetleri ölçülebilir. Süreçlerdeki kesinti ve sapmalara çalışanların destek beklemeksizin müdahale edebileceği standartlar oluşturulur. Aşamada hedeflerle gerçekleşenler arasındaki farklar (özellikle maliyet bazlı) dikkate alınarak yapılacak sistematik iyileştirmelerin altyapısı oluşturulur.
  • PB – OB Geçişleri
  • PDCA Toplantıları
  • Kobetsu Kaizen
  • Hızlı Kaizen
  • Kaizen Komitesi
  • SMED
  • Öneri Sistemi
 1. Hatasız Üretim: Proses kabiliyetleri ve işletme seviyesi ölçülür. Maliyet bazlı süreç iyileştirmeleri istatistiksel metotlarda kullanılarak gerçekleştirilir.
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak
  • 6 Sigma Sarı Kuşak
  • İstatistiksel Proses Kontrol (Six Pack)
  • Değer Akış Haritalama (VSM)
  • En İyi Uygulama Sistemi
  • Poka Yoke – QA (Kalite Güvence) Matrisi
 1. Tam Zamanında Üretim: Operasyonel Mükemmellik sürecinin bu aşamasında yönetim operasyonu sürdürmek için harcadığı zamanı artık operasyonu büyütmek için kullanma fırsatı bulur.
  • Kanban
  • Milkrun Uygulamaları
  • Spagetti Diyagramları
  • İş Etüdü – Ergonomi
  • SMED Yaygınlaştırma
  • Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / Error Proof Uygulamaları
 1. Stratejiler Oluşturma: İsraf avcılığı tüm çalışanların uzmanlık alanı haline gelir ve yönetim, işletme stratejilerini bu kabiliyetin gücüyle belirler. Bu aşamada Layout Optimizasyonları söz konusudur.
  • SWOT
  • Risk Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
  • TRIZ-ARIZ Uygulamaları
 1. Uzmanlaşma: 6 Sigma uygulamaları tüm çalışanlara yaygınlaşır. Proses parametreleri istatistik uygulamalarla oluşturulacak modellere göre tespit edilir.
  • 6 Sigma Kara Kuşak
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak Yaygınlaştırma
  • 6 Sigma Sarı Kuşak Yaygınlaştırma
  • MSA
  • İş Modellemeleri
  • DOE
 1. Öngörü Seviyesine Ulaşma; Yüksek kabiliyetli prosesler dizayn edilir. İnovatif yaklaşımlar işletme kültürü haline gelir. Bu aşamada işletmeler orta ve uzun vadeli planlarını yapabilecek öngörülere sahip olur.
  • 6 Sigma Tasarımı
  • Optimizasyon
  • 5 Yıllık Planlar
Haberler »

Beşyol Mh. Karadeniz Sk. No:5/7-1 Küçükçekmece / İstanbul

0212 624 1935

[email protected]