Özel Makina Projeleri

Özel Makine Projelendirme Safhaları

Proje fizibilitesi, Projelendirme safhasının ilk aşaması (Ön tasarım, teknik çizimler, simülasyon görüntüleri ve sayısal sonuçları, kullanılacak malzeme, ekipman ve diğer işletme yönleri) ve Fiyatlandırmadan oluşan bir bütünsellik arz etmektedir.


Verilen teklif sadece projenin finansal boyutunu değil, teknik ve işletme yönüyle ;  güvenlik öğelerini, teknolojisini, kullanılacak ürün-ekipman-hammadde çeşitliliğini ve kalitesini, esnekliğini, verimlilik ön görüsünü, proses rutinlerini, çalışma senaryolarını, kolaylık düzeyini, metodolojisini, süreç-zaman diyagramlarını ve ek rapor ile yatırım tanzim sürelerini, eğitim-bakım-servis-prosedürünü ortaya koymaktadır.

Teklif değerlendirme süreci ve müşteri onayının hemen akabinde, projelendirme faaliyetlerinin 2. aşamasına süratle geçilir.

Projelendirme için esas alınan unsurlar şöyledir:
 • Projedeki tüm mekanik süreçlere ilişkin 3 boyutlu imalat tasarımlarının yapılması ve dokümantasyonun tamamlanması.
 • Esnek ve talaşlı imalat için katı modellerin (CAD) oluşturulması, backupların denenmesi ve dokümantasyonun tamamlanması.
 • BOM (Bill of Meterial) listelerinin hazırlanması, üretim ve teknik yönetim organizasyonlarının eş zamanlı süreç yönetimine katılması.
 • Talebe göre gerektiğinde çeşitli malzemeler ile SLS, SLA, OBJ, FDM gibi yöntemler kullanılarak 3D printer ile prototiplemenin yapılması.
 • Elektrifikasyon ve otomasyon imalat çizimlerinin mekanik tasarıma paralel nitelikte nihai olarak planlanması, çizimlerin yapılması ve dokümantasyonun tamamlanması.
 • Kritik bölge analizlerinin, süreç analizlerinin ve swot analizinin tamamlanması.
 • Tüm tedarik sürecinin proje yönetimi anlayışı içinde satınalma birimlerine iletilmesi ve proje bölümü ile koordinasyon halinde ilerletilmesi.
Stratejik Planlama ve Analiz:
 • Müşterinin organizasyonel hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme.
 • Piyasa analizi, rekabet analizi ve potansiyel fırsatları değerlendirme.
Proje Yönetimi:
 • Projelerin başarılı bir şekilde planlanması, uygulanması ve tamamlanması için proje yönetimi hizmetleri sağlama.
 • Kaynak yönetimi, zaman çizelgesi oluşturma, bütçe yönetimi ve risk analizi gibi süreçleri içerir.
Finansal Danışmanlık:
 • Bütçe oluşturma, mali analiz, finansal strateji geliştirme ve yatırım değerlendirmeleri gibi finansal konularda danışmanlık.
 • Gelir artırma ve maliyetleri düşürme stratejileri önerme.
Teknoloji Danışmanlığı:
 • İnovasyon ve teknoloji stratejileri geliştirme.
 • İş süreçlerini optimize etmek ve rekabet avantajı elde etmek için uygun teknolojilerin seçilmesi.
İnsan Kaynakları Yönetimi:
 • Personel politikaları, performans değerlendirmeleri, eğitim programları ve insan kaynakları stratejileri konusunda danışmanlık.
 • Ekip kurma ve liderlik geliştirme stratejileri oluşturma.
Pazarlama ve Marka Yönetimi:
 • Pazarlama stratejileri oluşturma ve marka yönetimi konularında danışmanlık.
 • Pazar araştırması, hedef kitlenin belirlenmesi ve rekabet analizi.
Risk Yönetimi ve Güvenlik:
 • İş süreçlerindeki potansiyel riskleri belirleme ve bu risklere karşı stratejiler geliştirme.
 • Fiziksel ve dijital güvenlik çözümleri konusunda danışmanlık.
Sürdürülebilirlik Danışmanlığı:
 • Çevresel sürdürülebilirlik stratejileri oluşturma.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve yeşil uygulamalar konusunda danışmanlık.

 
Haberler »

Beşyol Mh. Karadeniz Sk. No:5/7-1 Küçükçekmece / İstanbul

0212 624 1935

[email protected]