Histogram Makina Otomasyon Elektronik Yazılım Ltd. Şti. +90 212 624 1935 Anasayfa İletişim

Dişli kutularında eş değer tork hesabı ve verilen yük spektrumundan uygulama faktörünün (KA) belirlenmesi

 Uygulama Faktörü, Ka

Planet mekanizmalarında, düz ve helisel dişli redüktörler gibi güç aktarım sistemlerinde yük kapasitesini tahmin etmek için literatürde çeşitli yöntemlerle bulunabilir. Konvansiyonel tasarım prosedürü, hem eğilme hem de aşınma durumlarında dişlinin diş dibi mukavemeti hesaplanan bir stres değeriyle karşılaştırır.
Dişli tahrikinin geometrik verilerinin sabit olmadığı durumlarda bu hesaplama yöntemi, dişli tasarım aşamasında ilk tahmin için kullanışlıdır.
Uygulama faktörü KA, eşdeğer tork ile nominal tork arasındaki oran olarak tanımlanır.
KA=TeqTn
Tn : Nominal tork
Teq : Eş değer tork

Birbiri ile çalışan iki dişliden her biri için diş kökü kırılması ve aşınma direnci için uygulama faktörü KA belirlenmelidir. Bu dört değerden en yüksek olanı, ISO 6336‘ya uygun bir dişli oranı için kullanılmalıdır.
Çalışma şartları değişken olan dişli kutuları farklı moment ve çıkış hızlarında çalışmaktadır.. Eşdeğer tork, aşağıdaki denklemde tanımlanır:
Teq=n1T1p+n2T2p+…n1+n2+…1p
ni : i için çevrim sayısı ,
Ti :i için tork değeri,
p : Woehler-damage çizgisinin eğimi, seçim için aşağıdaki tabloya bakınız.Makalemizin devamı için Güç Aktarım Dergisi Yayın Linkine Buradan Ulaşabilirsiniz.